Публічні закупівліОбґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі оприлюднені в оголошеннях про проведення конкурентних процедур
(Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)

Код ДК 021:2015 79210000-9 «Бухгалтерські та аудиторські послуги» (Послуги з аудиту фінансової звітності ДП «Енергоринок» за 2022,2023 роки) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 станом на 31.12.2022 та за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 станом на 31.12.2023, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Найменування предмета закупівлі:

Код за ДК 021:2015-79210000-9 «Бухгалтерські та аудиторські послуги» (Послуги з аудиту фінансової звітності ДП «Енергоринок» за 2022,2023 роки) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 станом на 31.12.2022 та за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 станом на 31.12.2023, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), з метою перевірки інформації у фінансовій звітності, висловлення думки щодо інформації у фінансовій звітності, висловлення думки про її відповідність міжнародним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, надання високого, але не абсолютного рівня обґрунтованої впевненості щодо перевіреної фінансової звітності.

За результатами надання послуг, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту (МСА 700, МСА 705, МСА 706) складається Аудиторський звіт стосовно відповідності фінансової звітності вимогам чинного законодавства України та МСФЗ.

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-25-010149-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон), який регулює відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності, та дія якого поширюється на аудиторів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Зокрема, статтею 23 Закону встановлено вимоги до внутрішньої організації суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

Відповідно до частини першої статті 29 Закону призначеним для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, та включений до відповідного розділу Реєстру.

З метою забезпечення ефективного здійснення закупівель, Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено право замовника включити у тендерну документацію кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до законодавства, які він визнає необхідними.

ДП «Енергоринок» розробило критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 станом на 31.12.2022 та за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 станом на 31.12.2023. Вказані вимоги містять критерії, які відповідають законодавству та враховують особливості діяльності підприємства, масштаби проведення аудиту, рівень відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності тощо.

ДП «Енергоринок» – відповідно до Постанови КМУ від 11.10.2016 №83 є стратегічним підприємством, веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову звітність відповідно до МСФЗ.

Згідно з вимогами пункту 3 статті 14 Закону України від 16.07.1999 №996-XІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ДП «Енергоринок» зобов’язане не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (п.81 Статуту ДП «Енергоринок»).

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:

На вимогу Закону України, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», необхідно провести аудит фінансової звітності ДП «Енергоринок» за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 станом на 31.12.2022 та за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 станом на 31.12.2023, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ДК 021:2015 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги.

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі», методом ринкових консультацій згідно з примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою центральним органом виконавчої влади.

На підставі отриманих даних, а саме: офіційно отриманих відповідей у вигляді цінових пропозицій від 3 суб’єктів аудиторської діяльності визначено, що в середньому вартість предмета закупівлі може складати 2 466 666,67 грн..

Беручі до уваги суму, передбачену в проекті фінансового плану ДП «Енергоринок» на 2023 рік, очікувана вартість предмету закупівлі встановлена в розмірі 1 908 000,00 грн. з ПДВ.