Нормативно-правова базаЗакон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Закон України «Про правила етичної поведінки»

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 N 2476-IV.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V.

Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією  Кабінету  Міністрів  Ради  Європи Європейським  країнам  "Про  кодекси  поведінки  для державних  службовців.", травень 2000 р., № R (2000)10).

Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

Указ Президента України від 26.02.2010 № 275/2010 «Про утворення Національного антикорупційного комітету»

Указ Президента України від 26.03.2010 № 454/2010 «Питання Національного антикорупційного комітету»

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»

Указ Президента України від 25.01.2012 року №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Указ Президента України від 20.08.2012 № 479/2012 «Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 383-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2004 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»

Наказ Мін’юсту від 23.06.2010 № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»

Наказ Мін’юсту від 11.01.2012 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

Наказ Головдержслужби від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця»

Наказ Нацдержслужби від 26.12.2011 № 86 «Про затвердження «Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації»

Наказ МОЗ України від 02.03.2012 № 147 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування