Члени Ради ОРЕ обираються на Загальних зборах.

До складу Ради ОРЕ відповідно до ДЧОРЕ (п.6 ч.ІІ) входять 10 Голосуючих директорів - по 5 від Класу Виробників і Класу Постачальників, а також 5 Неголосуючих директорів - по одному представнику від органу державного управління (Міненерговугілля), органу державного регулювання (НКРЕ), Антимонопольного комітету України, оптового постачальника (ДП "Енергоринок") та оператора магістральних та міждержавних електромереж (ДП НЕК "Укренерго").

Голова Ради ОРЕ обирається строком на 1 рік простою більшістю голосів Голосуючих директорів.

Формою роботи Ради ОРЕ є відкриті засідання. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів Голосуючих директорів.

Радою ОРЕ на період її каденції складаються плани робіт, до яких включаються найбільш важливі питання функціонування ОРЕ.

Результати засідань Ради оформлюються відповідними протоколами, які розповсюджуються в друкованому вигляді (за списком розсилки) та публікуються на веб-сайті ДП "Енергоринок", що виконує функцію Секретаріату Ради ОРЕ.

Повноваженнями Ради ОРЕ згідно з ДЧОРЕ, зокрема, є:

  • розгляд, внесення, перегляд та затвердження змін та доповнень до додатків до ДЧОРЕ;
  • створення робочих груп Ради та призначення їх керівників;
  • прийняття рішень щодо прийому до членів ринку заявників та виходу (виключення) з членів ринку;
  • розгляд звітів Аудитора ринку, Розпорядника коштів ОРЕ та Розпорядника системи розрахунків;
  • виконання додаткових повноважень, наданих Загальними зборами.

Для опрацювання складних питань, які потребують значного часу на вивчення причин виникнення, здійснення системного аналізу застосування можливих механізмів, прийняття відповідних рішень та отриманих наслідків, Радою на постійній основі утворюються робочі групи. Кожна робоча група очолюється членом Ради. До складу таких груп входять представники заінтересованих сторін-учасників ОРЕ, яким надано право голосу під час прийняття рішення. Робочими групами готуються узгоджені пропозиції з питань, що входять до їх компетенції, які надаються Раді на розгляд для прийняття відповідного рішення.

Радою ОРЕ також розглядаються питання щодо виконання протокольних рішень.

Для врегулювання та впорядкування відносин розроблена Радою ОРЕ та затверджена Загальними зборами членів ринку Інструкція про порядок скликання та проведення зборів Ради Оптового ринку електричної енергії України.

Зазвичай засідання Ради проводяться один раз на місяць. Для оперативного вирішення деяких невідкладних питань функціонування ОРЕ засідання Ради проводяться в селекторному режимі.