Історія Ради ОРЕ бере свій початок у 1996 році. Тоді, на виконання постанови Уряду України, з числа представників виробників та постачальників електроенергії була утворена Тимчасова Рада. Тимчасову Раду очолив директор Державної акціонерної енергогенеруючої компанії "Центренерго", а його заступником було обрано генерального директора Державної акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго". Основним завданням, поставленим перед Радою, було розроблення проекту Договору між членами ОРЕ та додатків до нього. Перше засідання Тимчасової Ради відбулося 20 березня, а 21 березня був підписаний Тичасовий договір членів ОРЕ.

Робота над проектом ДЧОРЕ тривала кілька місяців. Після завершення цієї роботи Тимчасова Рада призначила Загальні збори виробників та постачальників електроенергії, які відбулися 24 жовтня 1996 р. в м. Києві. Після тривалого обговорення положень договору та додатків до нього учасники зборів вирішили проект договору доопрацювати, а повноваження Тимчасової Ради подовжити до нових зборів. Крім цього, для удосконалення проекту договору та врегулювання окремих юридичних питань щодо взаємовідношень членів ОРЕ учасники зборів утворили спеціальну робочу комісію на чолі з Головою Тимчасової Ради. Чергові Загальні збори призначили на 15 листопада.

Робоча комісія з представників НКРЕ, Міненерго, Держкоматому, державних акціонерних компаній - виробників та постачальників за нерегульованим тарифом, НДЦ України та консультантів з фірми Coopers&Lybrand опрацьовувала чисельні зауваження та пропозиції, надані учасниками зборів. Зважаючи на корпоративний інтерес, учасники робочої групи дійшли згоди практично з усіх проблемних питань та підготували для розгляду проект Договору між членами ОРЕ.

На загальних зборах 15 листопада 1996 р. після обговорення Звіту Голови робочої групи учасники зборів уклали Договір між членами ОРЕ та обрали Раду ОРЕ, до складу якої на правах Голосуючих директорів увійшли:

  • від Класу Виробників - директори державних акціонерних компаній "Донбасенерго", "Дніпроенерго", "Західенерго" та заступник голови Держкоматому (згідно з рішенням Загальних зборів Держкоматом був представлений у Раді двома Голосуючими директорами відповідно до розподілу Пропорційних голосів);
  • від Класу Постачальників - директори державних акціонерних компаній "Запоріжжяобленерго", "Київобленерго", "Львівобленерго", "Донецькобленерго", "Закарпаттяобленерго".

Неголосуючими директорами стали представники НКРЕ, Міненерго, Держкоматому, НДЦ України, ДЕК "Укрелектропередача" та ДАГЕК "Дніпрогідроенерго".

Перше засідання Ради ОРЕ відбулося 21 листопада того ж року у м. Києві в приміщенні НДЦ України. Згідно з порядком денним, регламентом та процедурами ДЧОРЕ, Голосуючі директори обрали голову Ради ОРЕ. Ним став директор "Дніпроенерго". З метою оперативного вирішення нагальних питань щодо функціонування ОРЕ, що входять до компетенції Ради, її члени прийняли рішення щодо запровадження двох посад заступників голови Ради. На ці посади були обрані представники членів ОРЕ в Раді від кожного з Класів учасників ОРЕ: від Класу Виробників - заступник голови Держкоматому, від Класу Постачальників - директор "Київобленерго".

Фактично з першого засідання Рада ОРЕ розпочала кропітку роботу з координації дій учасників ОРЕ щодо питань системного становлення та поступового вдосконалення Оптового ринку.

В подальшому склад Ради змінювався, але незмінним залишалися напрям діяльності та принципи прийняття рішень, які одночасно поєднували зваженість, корпоративність, державницький підхід.