Про ДП "Енергоринок"Утворення

Для забезпечення функціонування ОРЕ в жовтні 1998 року у складі Державного підприємства "Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго", як перший крок на шляху створення державного підприємства "Енергоринок", було створено спеціалізований відокремлений підрозділ (СВП) "Енергоринок". Основною функцією цього об'єднання декількох структурних підрозділів НЕК "Укренерго" було забезпечення діяльності Оптового ринку електричної енергії України згідно з вимогами Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ).

На виконання Указів Президента України від 04.04.95 № 282/95 та від 19.08.97 № 853/97, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 №755 "Про утворення державного підприємства "Енергоринок" та відповідно до чинного ДЧОРЕ відбулася передача функцій від зазначеного підрозділу утвореному Державному підприємству (ДП) "Енергоринок". Головною метою цього заходу є оптимізація та вдосконалення механізмів організації ОРЕ та поліпшення стану справ із розрахунками за електроенергію.

Наказом ДП "Енергоринок" №1 від 1 липня 2000 р. були введені в дію організаційна структура та штатний розпис підприємства. Фактично з цієї дати відбулася передача функцій від СВП "Енергоринок" до ДП "Енергоринок". Підприємство розпочало свою діяльність як самостійна юридична особа.

Згодом набув чинності Статут підприємства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №922.

Головна мета утворення підприємства з функціями та повноваженнями оптового постачальника електричної енергії - оптимізація та вдосконалення механізмів організації ОРЕ та поліпшення стану розрахунків за електроенергію - реалізована завдяки спільній співпраці усіх учасників Ринку та державних органів виконавчої влади.

Одним з основних організаційних принципів, реалізованих в діючій моделі ОРЕ є прозорість, яка забезпечується оптовим постачальником електричної енергії в усіх здійснюваних ним операціях.

Організаційна структура ДП "Енергоринок" розроблена відповідно до вимог щодо забезпечення функціонування ОРЕ та затверджується відповідним наказом директра підприємства. Протягом існування підприємства його організаційна структура вдосконалювалася, що позначалося на ефективності виконання покладених на підприємство функцій. На даний час організаційна структура ДП "Енергоринок" налічує 17 структурних підрозділів - департаментів та відділів.

Представник ДП "Енергоринок" є Неголосуючим директором Ради ОРЕ.

Основа успішної діяльності ДП "Енергоринок" - високий професіоналізм фахівців підприємства, вивчення та впровадження світового досвіду, сумлінне та творче ставлення до виконання покладених обов`язків та поставлених завдань, поважне ставлення до партнерів.

Високий рівень корпоративної культури та позитивний імідж створюють умови для успішної співпраці ДП "Енергоринок" з партнерами. Діловими партнерами підприємства є понад 370 членів ОРЕ, закордонні енергетичні компанії та інші.